Zdroj a historie

Společnost Crystalis s.r.o. byla založena v roce 1993. Máme tak za sebou více než 20 let existence a jsme nejdéle fungující společností, která se zabývá výrobou a distribucí pramenité vody, v ČR. Jsme výhradně česká společnost a dodáváme na váš stůl čerstvou pramenitou vodu českého původu.

Co mají společného voda Crystalis a bájný léčivý pramen?

Pokud ovšem hovoříme přímo o vodě Crystalis, musíme se v historii posunout o pěknou řádku let zpět. Konkrétně o více než 340 let. V roce 1673 se vydal pacovský barvíř Mikuláš hledat pozůstatky dávného kláštera, o kterém se dočetl ze starobylých spisů a který měl stát na vrcholu zvaném Stražiště. Klášter sice nenalezl, nicméně učinil jiný velmi významný objev.


„Adam Burský svobodník z Černé „pod svědomím“ vypověděl, že devítiletý synek jeho i dcerka čtyřletá churavěli. Hoch byl od narození ochromlý na rameno a když byl přiveden ke studánce, právě třetího dne ozdravěl. A stejně tak dcerka, která nemohla ani na nohách státi, se tam umyla a nožky se jí narovnaly.“
Na své cestě se napil ze strážišťského pramene a chuť zdejší vody ho natolik nadchla, že se o svou zkušenost neváhal podělit se svým okolím. Obliba pramene pak rychle rostla a dlouho na sebe nenechaly čekat ani zvěsti o jeho léčivých účincích.

Zdroj: Dějiny kapličky sv. Jana Křtitele na Stražišti u Pacova

I nadále nabýval pramen na významu a postupem času u něj byla umístěna dřevěná budka s obrázkem sv. Jana Křtitele. V 18. století pak byla nad pramenem vybudována také kaplička. Obě památky najdete na místě dodnes. Navíc také naši stáčírnu, která čerpá právě z popsaného legendárního pramene.

Stražišťský pramen pohledem dnešní doby.

Pramen, ze kterého pochází voda Crystalis, je zdrojem jemně mineralizované vody. Obsahuje tak řadu cenných látek pro naše zdraví a není divu, že v průběhu historie mu lidé přiřkli léčivé účinky.

V současné době můžeme  vysokou kvalitu pramenité vody Crystalis doložit moderním chemickým rozborem.

Oblast, ve které se prameniště nachází, je zcela nedotčena průmyslem a dopravou. Pramen si tak uchoval svou původní čistotu i legendární účinky.

Geologicky patří oblast do moldanubické části Českého masivu.

Kvalitní voda zasluhuje patřičnou péči

Jsme si dobře vědomi jedinečných vlastností zdroje vody, kterou dodáváme na trh. Snažíme se tak se všech sil uchovat její původní kvalitu a veškeré zpracování provádíme co nejšetrněji.

Chcete vodu z legendárního pramene vyzkoušet?

Voda Crystalis pochází z proslulého podzemního zdroje a za její kvalitou si stojíme. Abychom vás přesvědčili, nabízíme vám zdarma 1 barel naší pramenité vody, ke které vám bezplatně zapůjčíme výdejník na 14 dnů.

Pro bezplatné zapůjčení volejte naši modrou linku 844 844 444 nebo pište na crystalis@crystalis.cz